Do portfolia činností společnosti HERKUL a.s. patří rovněž vodohospodářské stavby.

V rámci vodohospodářských staveb naše společnost nabízí

  • Odvodnění komunikací, usazovací a retenční nádrže
  • Práce na vodních tocích
  • Protipovodňová opatření
  • Venkovní vodovody a kanalizace – novostavby, přeložky, rekonstrukce

Prohlédněte si námi realizované stavby z oblasti vodohospodářských staveb.

Můžete napsat ještě 2000 znaků