Všichni členové týmu společnosti HERKUL a.s. jsou vysoce kvalifikovaní a odborně zdatní. Na výsledcích naší společnosti jsou vidět nejen dlouholeté zkušenosti, ale také intenzivní profesní a odborný rozvoj celého týmu. Ve společnosti HERKUL a.s. pracují nejen odborníci ze stavebních oborů, ale také specialisté zajišťující veškeré činnosti, které moderní a dynamická společnost ke svému provozu potřebuje.

Například ekologický servis provozu, management kvality, bezpečnost práce a další. Součástí strategie udržení dynamiky naší společnosti je také pravidelné doplňování a rozšiřování našeho týmu. Udržování kompaktnosti pracovního týmu a dobré atmosféry na pracovišti je podporováno organizováním teambuildingových akcí, které kombinují outdoorové aktivity se stimulačními a strategickými programy.

„Jsme si vědomi toho, že pouze s pevným a jednotným týmem můžeme vytvářet hodnoty a splňovat cíle, které jsme si vytýčili.“

V týmu oceňujeme slušnost, vstřícnost a korektnost. Vzájemná pomoc mezi jednotlivými členy týmu je pro všechny samozřejmostí. Úspěchy naší společnosti jsou hodnoceny jako výsledek spolupráce, kompaktnosti a jednotnosti celého týmu. Právě tato kombinace vede ke kvalitní práci a tudíž ke spokojenosti našich zákazníků.

Organizační členění společnosti HERKUL a.s.

  • Divize stavební
  • Divize silnice a obalovna
  • Divize betonárna
  • Divize Prefa
  • Divize doprava
  • Divize příprava výroby
  • Divize obchodu

Mimo divize je postaven útvar finanční a personální, útvar managementu zdrojů, skladové hospodářství a správa infrastruktury.