Společnost HERKUL a.s. uvedla v září 2009 do provozu novou obalovnu asfaltových směsí od firmy AMMANN typu UNIGLOBE 180, rozšířenou o paralelní sušící buben od firmy Benninghoven. Technologie splňuje nejpřísnější normy na ochranu životního prostředí. Obalovna vyrábí a dodává kompletní sortiment obalovaných směsí pro podkladní, ložné a obrusné vrstvy komunikací, včetně asfaltových směsí z modifikovaných asfaltů, speciální asfalty – drenážní nízkohlučné.

Technologická úroveň obalovny společnosti HERKUL a.s. dosahuje nejvyšší kvality.

Zařízení je postaveno tak, že flexibilně vyhoví rostoucím požadavkům svého provozovatele a požadavkům zákazníků. Provedené dodatečné rozšíření o studený nebo předehřátý recyklát, umožňuje využívat zpětně frézovaný materiál z komunikací a šetřit tak životní prostředí a zdroje.

Výhody 

 • Vysoký výkon – maximální hodinový výkon až 200 t/h
 • Maximální specifičnost s nejvyšším výkonem a hospodárným využíváním
 • Konstruováno pro globální použití, díky pro transport optimálním modulům
 • 4x zásobník asfaltu á 60 t
 • 3x zásobník asfaltu á 100 t
 • 6x zásobník na kamenivo á 9 m3
 • 2x zásobník na R-materiál á 9 m3
 • 1x zásobník asfaltové emulze á 60 t
 • 15x zastřešená kóje pro kamenivo a R materiál - celkem 15 000 m3 přímo u obalovny 
 • Řídicí systém na hlídání rezervovaného příkonu a rezervované kapacity odběru elektrické energie a monitoring podružné spotřeby obalovny, včetně odpínacího relé k regulaci odpínání spotřebičů, aby nedošlo k překročení rezervované kapacity
 • Osvědčená technologie
 • Volitelné dávkování přísad, jako je barva, vlákna a jiné
 • Kdykoliv vybavitelné a rozšiřitelné množstvím volitelných komponentů

Naše společnost se zabývá zejména výrobou asfaltových směsí pro použití na výstavbu a opravy vozovek dálnic, rychlostních silnic, silnic I. - III. třídy , průmyslových ploch, parkovišť, chodníků a jiných zpevněných ploch.

Zabýváme se též technickým poradenstvím v oblasti výstavby a oprav komunikací.

Disponujeme vlastním postřikovým vozem na asfaltové emulze.

Kromě výroby a prodeje obalovaných směsí zabezpečujeme i jejich pokládku finišery Vögele, válci HAMM.

Na odstranění asfaltových krytů máme k dispozici vlastní silniční frézy od firmy Wirtgen - W 200I F a W120 F.

 

 

Ceník živičných směsí (od 1. 4. 2023)

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH.

V případě většího odběru, bude cena zkalkulována individuálně.

Obalovna

 

Můžete napsat ještě 2000 znaků