2016

Valná hromada

Představenstvo společnosti HERKUL a.s., se sídlem Obrnice, Obrnice 228, PSČ 435 21, IČO: 25004638, svolává dle § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a dle článku 8, odstavce 8.6.2, písmene d) stanov společnosti valnou hromadu.

Valná hromada se bude konat dne 3. října 2016 od 11:00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Vlastimila Heřmana, Klatovy, náměstí Míru 154/I.

Pozvánka na valnou hromadu je ke stažení níže.

 

Mimořádná valná hromada - 25. srpna 2016

Představenstvo společnosti HERKUL a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 01, IČO: 25004638, svolává dle § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a dle článku 8, odstavce 8.6.2, písmene d) stanov společnosti mimořádnou valnou hromadu.

Valná hromada se bude konat dne 25. srpna 2016 od 09:00 hodin v provozovně společnosti na adrese Obrnice, Obrnice 228, PSČ 435 21.

Pozvánka na valnou hromadu je ke stažení níže.