Společnost HERKUL a.s. nabízí speciální technologii, tzv. studenou recyklaci. Studená recyklace je doposud v České republice málo rozšířená a využívaná technologie, kterou je často výhodné použít při opravách pozemních komunikací. Při aplikaci této technologie se zužitkuje materiál stávající konstrukce komunikace (recyklát) při současném přidání pojiv (cement, asfaltová emulze) pro zlepšení technologických vlastností (pevnost, únosnost). Recyklace na místě za studena je technologický proces, při kterém se zhotoví recyklovaná vrstva rozpojením a úpravou staré vrstvy recyklačním zařízením přímo na místě prací. Velmi výrazné jsou finanční úspory stavebních nákladů při volbě tohoto způsobu opravy komunikací a krátká doba oprav vlivem efektivního využití strojů.

V rámci studené recyklace naše společnost nabízí řešení pro

 • plošnou deformaci vozovky
 • olamování okrajů
 • místní poklesy
 • křížové trhliny
 • nepravidelné hrboly
 • hloubkovou korozi
 • výtluky
 • stmelení recyklovaných vrstev cementem
 • kombinace s přidáním cementu i asfaltové emulze
 • stmelení obrusné vrstvy asfaltovou emulzí bez cementu

Využití této technologie je naprosto jedinečné při provádění oprav povrchu veškerých komunikací, včetně silnic rychlostních a dálnic. Je vhodná rovněž pro městské komunikace a plochy.

Studená recyklace nabízí řadu výhod a benefitů

 • rychlost opravy
 • úprava nivelety stávající silnice
 • kvalita srovnatelná s novou komunikací
 • významné snížení nákladů na výstavbu oproti nové komunikaci
 • není nutné stavebního povolení – jedná se jen o opravu
 • zpevnění krajnice
 • šetrná technologie k životnímu prostředí – využití stávajících vrstev
 • oproti opravě provedené pouze oživením živičné vrstvy, dochází studenou recyklací ke zpevnění podloží, kde se vyskytují nejčastější poruchy

Naše technika

Wirtgen WR 240i - stabilizační fréza a recyklátor za studena

 

Můžete napsat ještě 2000 znaků