Integrovaný systém managementu (IMS)

V rámci sjednocení řídících postupů v HERKUL a.s. a zajišťování optimálního naplňování požadavků norem, v jejichž rámci je HERKUL a.s. certifikována, byl systém řízení zahrnut a certifikován v rámci Integrovaného systému managementu. HERKUL a.s. je tedy držitelem certifikátů nejen podle požadavků jednotlivých norem, ale také je také certifikován celý IMS jako celek.

Samozřejmou součástí všech řídících postupů je maximální vstřícnost požadavkům zákazníka při realizaci každé zakázky. Součástí IMS je také toto veřejné vyhlášení, kterým se HERKUL a.s. zavazuje dodržovat Integrovanou politiku všech součástí IMS.

Integrovaný systém řízení HERKUL a.s. je vytvořen podle požadavků

ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN ISO 45001:2018
ČSN EN ISO/IEC 27001:2014
SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ZÁKLADNÍ HODNOTY SPOLEČNOSTI

V souladu s deklarovaným závazkem je zde rovněž zveřejněno schéma deklarující základní hodnoty vyžadované společností HERKUL a.s. po všech zaměstnancích, subdodavatelích a zainteresovaných stranách a vazby mezi těmito základními hodnotami.