Cílem společnosti HERKUL a.s. je dosažení maximální spokojenosti všech našich zákazníků. Při provádění všech prací jsou kvalita a preciznost našimi hlavními požadavky na všechny, kteří se na tvorbě projektů podílejí.

Vyhodnocení vhodnosti materiálů a postupů se provádí již při zpracování dokumentace pro výběrová řízení, abychom již ve fázi vstupu do výběrového řízení byli schopni garantovat požadavky zákazníka. Samozřejmostí je dodržování požadavků zákazníka, technických a stavebních standardů. V neposlední řadě také zásada použití nejlepších postupů, metod a materiálů, v souladu s nejnovějšími technickými poznatky v oboru ve všech fázích realizace. Toto nám umožňuje garantování záruk na stavební práce a materiály, a to i nad rozsah požadovaný zákazníkem.

Výsledkem komplexního přístupu v řízení kvality je bezproblémové a samozřejmé poskytování standardních záruk. Pokud zákazník požaduje, společnost HERKUL a.s. poskytuje také záruky rozšířené a prodloužené. Záruky na prováděné dílo jsou, ve většině případů jištěny formou bankovní záruky. Zajištění bankovními zárukami vystavenými renomovanými bankovními ústavy potvrzuje kvalitu námi nabízených služeb a dobrou finanční situaci naší společnosti.

Důraz na vysokou kvalitu námi realizovaných prací, variabilní poskytování záruky, její zajištění bankou a profesionální servisní služby jsou základem dobrých a dlouhodobých vztahů s našimi zákazníky.