Od roku 2009 společnost HERKUL a.s. vybudovala řadu silnic a dálnic. Výstavba silnic patří k nejvýznamnějším aktivitám naší společnosti.

Kromě výstavby silnic je důležitou součástí naší činnosti také výstavba a rekonstrukce městských komunikací a silničních obchvatů. Tyto činnosti jsou často realizovány za plného provozu a vyžadují dobrou organizaci práce, přesné a důsledné plnění časového harmonogramu prací. Společnost HERKUL a.s. zaujímá jednu z předních pozic v oblasti silničního stavitelství v regionu Ústeckého kraje.

Díky svým zkušenostem a kvalitě prováděných prací se společnost HERKUL a.s. prosadila na trhu stavebních prací, kde zaujala jednu z předních pozic v Ústeckém kraji. Vlastní obalovna na výrobu asfaltových směsí zajištěné zásobování surovinami je předpokladem pro efektivní a úspornou výrobu při realizaci silničních staveb.

Společnost HERKUL a.s. dále vlastní a provozuje ve svém areálu betonárnu od firmy Stetter.

Sázíme na nejmodernější technologie a techniku, otevřenost inovacím a zodpovědnou týmovou práci kvalifikovaných pracovníků, což je základem našeho úspěchu. Je pro nás důležitá ta nejvyšší kvalita, o čem svědčí i velké množství realizovaných projektů společností HERKUL a.s.

V rámci silničních staveb naše společnost nabízí realizace

  • Silnic
  • Rychlostních silnic a dálnic
  • Městských a obecních komunikací
  • Parkovišť
  • Lesních a polních cest
  • Obslužných komunikací
  • Venkovních zařízení a parků
  • Úprav náměstí
  • Manipulačních ploch

Prohlédněte si námi realizované stavby z oblasti silničních staveb.

Frézování a pokládka obalované směsi

Můžete napsat ještě 2000 znaků