Strategie společnosti HERKUL a.s. vychází ze zkušeností získaných během mnohaleté praxe. Od roku 1996 bylo realizováno několik tisíc staveb, od staveb malých rozměrů, až po projekty velké a rozsáhlé. Portfolio společnosti HERKUL a.s. je mimořádně obsáhlé, proto je kontinuální vzdělávaní našich zaměstnanců klíčovým bodem.
Jsme si vědomi toho, že intenzivní spolupráce se zákazníkem je základem funkční strategie ve všech fázích přípravy, realizace a užívání stavby. Abychom mohli se zákazníkem spolupracovat a být mu odpovědným a seriózním partnerem, musí všichni zaměstnanci HERKUL a.s. postupovat zodpovědně, inovativně a progresivně. Naším cílem je zkvalitňovat služby, iniciativně využívat poznatky technického pokroku a aplikovat nové technologie i materiály.

Naše tržní strategie je zásadně směrem k zákazníkovi.  Je definována snahou o dosažení maximální spokojenosti zákazníka, maximální kvality služeb a produktů. Strategie společnosti HERKUL a.s. je vymezena cílem zajistit růst a rozvoj firmy a každého zaměstnance.