Speciální činnosti

Obalovna

Frézování a pokládka obalovaných směsí

Stabilizace zemin

Recyklace stavebních sutí