Podrobné informace získáte v sekci Speciální činnosti - Recyklace stavebních sutí.

Ceník odpadů přijatých k recyklaci naleznete zde.

V rámci nabídky recyklovaných materiálů naše společnost nabízí

  • Cihelný recyklát
  • Betonový recyklát
  • Asfaltový recyklát
  • Zásypový materiál
  • Zeminu

Dále prodáváme drcené kamenivo pro stavební účely.

Prodejní ceník recyklovaných materiálů

PODMÍNKY PRO UKLÁDÁNÍ ODPADU

FIRMY

Firmy a právnické osoby jsou povinni při každém prvním návozu vyplnit základní popis odpadu a čestné prohlášení, vždy pro každý druh odpadu podle katalogové čísla. Při opakovaných návozech vyplnit pouze čestné prohlášení, pokud se jedná o stejnou stavbu, pokud se jedná o jinou stavbu tak znovu vyplnit základní popis odpadu i čestné prohlášení.

 

FYZICKÉ OSOBY

Fyzické osoby jsou povinni při ukládání vyplnit čestné prohlášení o nezávadnosti odpadu.

 

 

 

Ceník odpadů přijatých k recyklaci - externí firmy (od 1. 10. 2021)

Katalogové čísloNázev odpaduKategorieCena Kč/t
17  01  01 Beton bez příměsí O 40
17  01  01 Železobeton do 60 cm O 250
17  01  01 Železobeton nad 60 cm O 300
17  01  02

Cihly (na dotaz)

O 100
17  01  03 Střešní tašky a keramické výrobky (na dotaz) O 200
17  01  07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, střešních tašek a keramických výrobků

- neuvedené pod číslem 17 01 06 (na dotaz)

O 200
17  05  04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

- cena dle typu a kvality (na dotaz)

O 150 - 250
17  03  02 Frézované asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 100
17  03  02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - KRY O 160

 

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH.

 

recyklace stavebních sutí

2000 znaků zbývá