Podrobné informace získáte v sekci Speciální činnosti - Recyklace stavebních sutí.

V rámci nabídky recyklovaných materiálů naše společnost nabízí

  • Cihelný recyklát
  • Betonový recyklát
  • Asfaltový recyklát
  • Zásypový materiál
  • Zeminu

Dále prodáváme drcené kamenivo pro stavební účely.

Prodejní ceník recyklovaných materiálů

 

Ceník odpadů přijatých k recyklaci - externí firmy (od 20. 2. 2020)

Katalogové čísloNázev odpaduKategorieCena Kč/t
17  01  01 Beton bez příměsí O 40
17  01  01 Beton s příměsemi (železobeton) O 250
17  01  02 Cihly O 60
17  01  03 Tašky a keramické výrobky O 200
17  01  07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O 200
17  03  02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - kry O 160
17  03  02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - frézovaný materiál O 100
17  05  04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (cena dle typu a kvality) O 100-150

 

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH.

 

recyklace stavebních sutí

2000 znaků zbývá