Název stavby Přeložka komunikace Braňany – Mariánské Radčice, II.část
Zadavatel Revitrans a.s.
Od 04/2020
Do 09/2021