Společnost HERKUL a.s. realizuje v období 1. 7. 2017 - 30. 9. 2018 projekt Instalace nízkouhlíkové technologie HERKUL a.s., který je spolufinancován Evropskou unií.

Program: NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - II. Výzva - aktivita b) AKUMULACE ENERGIE

Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010790

Předmětem projektu je instalace fotovoltaického systému spojeného s akumulací energie pomocí bateriového systému.