Slaboproudé instalace vyžadují kromě montážní zručnosti také důkladné znalosti z oborů souvisejícími s elektromontážemi. Disponujeme týmem odborných a proškolených pracovníků, kteří dokážou realizovat slaboproudé rozvody od jejich návrhu, až po otestování funkčnosti a certifikace rozvodu. Pracovníci společnosti HERKUL a.s. mají v montážích zkušenosti a v případě specifických požadavků jsou schopni realizovat projekt až do kolaudace systému, včetně pomoci s vypracováním dokumentace a formulářů pro připojení na pult centrální ochrany (v případě zabezpečovací techniky, či elektrické požární signalizace). 

Naše společnost zajišťuje také kompletní slaboproudé projekční a instalační práce na zakázkách různého charakteru – od zakázek průmyslových, zdravotních a ubytovacích, až po instalace v bytových komplexech. Nabízíme provedení elektroinstalačních prací od samého počátku – vypracování projektové dokumentace až po dokončení - kompletační činnost a výchozí revize. Při návrhu vycházíme z vlastních projektů. Ty jsou při následné realizaci hlavním klíčem našich odborníků a tím Vám zaručujeme tu nejlepší kvalitu vykonané práce.

V rámci instalace slaboproudu naše společnost nabízí

  • svařování optických kabelů
  • nalezení kabelů, o kterých netušíte kde jsou...
  • zabezpečení Vašich objektů
  • montáž špičkových IP kamer
  • výměnu nefukčních telefonů v panelových domech
  • zabezpečení přístupu do Vašich objektů
  • montáž požární signalizace

Zajišťujeme instalace a odborné činnosti v těchto službách

Elektrická požární signalizace EPS

Zařízení EPS slouží k včasné akustické a optické signalizaci ohniska požáru nebo vzniklého požáru. EPS musí být navržena účelně, hospodárně a úměrně k vynaloženým nákladům na požární ochranu objektu ve vztahu ke chráněným hodnotám a předpokládané pravděpodobnosti vzniku požáru. Systém EPS musí být plně adresovatelný a umožňuje jednoznačnou a rychlou identifikaci místa vzniku požáru

Elektrické zabezpečovací signalizace EZS

EZS je určena pro ochranu majetku a osob, pro zamezení neoprávněných vstupů do vybraných částí objektu. Systém umožňuje spolehlivou a rychlou detekci narušení střežených prostor a jejich zobrazení pomocí individuální adresy. Realizujeme zakázky v rozsahu bytů, rodinných domů, malých kanceláří až po velké skladovací areály, nákupní centra, podniky. Skládá se ze zabezpečovací ústředny, ovládacích prvků pro aktivaci a deaktivaci systému, detektorů – čidel a z koncových zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu. 

Kamerové systémy CCTV

Pro zvýšení efektivnosti ochrany a zabezpečení objektu se objekty vybavují vnitřním kamerovým systémem. Kamerový systém plní zejména funkce jako odstrašení, střežení, záznam událostí a právně přípustné obrazové dokumenty. Kamerový systém umožní snížení počtu pracovníků ostrahy objektu, jejich efektivnější využití při sledování více oblastí. Pokud budou aktivovány výstražné systémy, lze použít kamerový systém pro kontrolu příslušné oblasti a volbu rozhodnutí, jaký typ reakce je nejvhodnější. Záznam obrazu poskytuje nejenom důkazní materiál pro možné bezpečnostní řízení, ale také poskytuje vedoucím pracovníků centra podstatné kontrolní údaje o aktivitě v obchodních prostorech. 

Systémy jednotného času JČ

Systém jednotného času umožňuje sledování přesného času a případných malých digitálních zpráv na digitálních, případně analogových hodinách ve vytipovaných prostorech. Přesný čas může být zajištěn z přijímače radiového časového signálu DCF

Kontrola přístupu a docházky osob

U docházkového systému je možnost evidovat pracovní dobu a systém sledování přítomnosti na pracovišti, evidence návštěv a systém sledování práce na zakázkách. U přístupového systému nabízíme odblokování dveří a systém sledování přítomnosti v objektu, ovládání vjezdu na parkoviště, ovládání pojezdu výtahu. 

Telekomunikační rozvody a telefonní systémy Pbú

Instalujeme domácí telefony a videotelefony – elektrické vrátníky – v libovolné konfiguraci a rozsahu podle individuálních požadavků zákazníka. 

Strukturované kabeláže a počítačové sítě SK

Realizujeme zakázky od malých domácích sítí až po kancelářské strukturované kabeláže.

Televizní systémy TV/SAT

Nabízíme zákazníkům dodávky a montáž společných televizních antén pro příjem TV, VKV a satelitních programů podle individuálních požadavků, a to v libovolném rozsahu. Nabízíme rovněž kompletní elektroinstalace v novostavbách rodinných domů i bytových komplexech. 

Stabilní hasící zařízení SHZ

Zařízení k likvidaci požáru doporučujeme zejména v objektech se zvýšením nebezpečím možnosti vzniku požáru, které vyžadují trvalou ochranu. Stabilní hasicí zařízení jsou vodní, pěnová, na inertní plyny a kombinovaná. Nejčastěji se používají stabilní hasicí zařízení s vodní sprchou s mokrým nebo suchým rozvodem. 

Ozvučovaní systémy

Ozvučovací systémy a systémy místního rozhlasu jsou používány pro zesilování řeči nebo hudby a jejich směrování do požadovaných prostor. Zvýšení srozumitelnosti nebo hlasitosti akustického signálu je prováděno elektroakustickými prostředky za účelem reprodukce signálu s nejvyšším stupněm kvality poslechu

Řízení budov, automatizační technika

Moderně vybavená budova z pohledu řízení budovy je jeden komplexní integrovaný celek, ve kterém jsou systémy propojeny do jedné komunikační platformy. Systém měření a regulace zajišťuje zejména řízení připojených technologií TZB – technických zařízení budov – jako jsou vytápění, větrání, klimatizace, chlazení.

2000 znaků zbývá