Revize elektrických zařízení, elektrických spotřebičů, ručního nářadí a hromosvodů, jsou jedním z dokladů, které jsou vyžadovány kontrolory Státního úřadu inspekce práce. Ze Zákoníku práce (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví), vyplývá povinnost provozovatele revize elektrických spotřebičů zajistit. Dle platných zákonů musí být elektronické zařízení před uvedením do provozu a po celou dobu jeho životnosti pravidelně podrobováno revizím údržbě a opravám.

Revize elektro zařízení je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Dokumetace je sice k provedení revize potřebná, ale bez návštěvy revizního technika se provedení revize neobejde. Součástí revize elektro a revize elektrických spotřebičů je i právní odpovědnost za ni, kdy na sebe revizní technik bere odpovědnost za případné škody či úrazy způsobené revidovaným zařízením a případné dokazování, zda se dotyčná závada vyskytovale již v době revize elektra jestli mohla být při revizi odhalena.

Revize jsou důležité pro bezpečný provoz všech elektrozařízení a elektroinstalací

 • možné poškození zdraví a majetku vadným el. zařízením.
 • vysoké postihy za nedodržování předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce.
 • v případě škodné události zpravidla pojišťovna žádá potvrzení splnění všech zákonných podmínek – při nedodržení pravidelných revizí je kráceno pojistné plnění, či je zcela odmítnuto.
 • omezení rizika vzniku požáru 
 • revize a kontroly vyžadují normy ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed.2.

V rámci revizních činností naše společnost nabízí

 • revize elektrického zařízení podle normy ČSN 331500 (revize zařízení objektů třídy A do 1000 V)
 • revize elektrického ručního nářadí podle ČSN 331600 ed.2 (revize všech typů el. ruč. nářadí se založením karty a zápisem na ni)
 • revize lékařských přístrojů podle ČSN EN 62 353
 • revize hromosvodů podle ČSN 331500

Kvalita je pro nás prvořadá a nabízíme i služby navíc

 • UNIVERZÁLNOST – Revize elektrozařízení provádíme v běžném prostředí i v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • BEZSTAROSTNOST – Zbavíme Vás povinnosti hlídat prošlé revizní lhůty. Sami Vás budeme s dostatečným předstihem informovat o blížícím se konci revizní lhůty daného elektrozařízení či elektroinstalace.
 • KVALIFIKACE – Revize elektroinstalací a elektrospotřebičů provádějí certifikovaní revizní technici elektrických zařízení s potřebnou kvalifikací, skušenostmi a osvědčeními pro dané zařízení a prostředí.
 • MODERNÍ VYBAVENÍ – Revize elektro nářadí a elektro spotřebičů provádíme s využitím nejmodernější měřicí techniky propojené s výkonným databázovým systémem.
 • PŘEHLEDNOST – Revizní zprávy Vám dodáme v papírové anebo v elektronické podobě v přehledné databázi. Díky ní budete při kontrole schopní bleskově vyhledat jakékoli zařízení, příslušný revizní protokol a také si ověřit lhůtu další periodické revize.
 • IDENTIFIKACE – Všechna revidovaná zařízení můžeme označit štítkem s čárovým kódem, díky němuž všechna zařízení později jednoznačně identifikujete. Ve spojení s databází můžete kdykoli zjistit o každém zařízení všechny potřebné informace
 • ZAEVIDOVÁNÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ – Bonusem k provedeným revizím je přehledná evidence Vašeho majetku v přehledné databázi s možností rychlého vyhledávání a statistik

2000 znaků zbývá