Název stavby Strategická průmyslová zóna Triangle SO 821 Komunikace zpevněné plochy, SO 841 Kanalizace do Ohře, SO 802 ČOV zemní práce
Zadavatel REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o.
Od 06/2012
Do 11/2013