Název stavby Oprava živičného povrchu silnice III/25312 Chrámce
Zadavatel Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Od 11/2018
Do 11/2018