Název stavby

Oprava živičného povrchu silnice II/271 Litvínov - Klíny

Zadavatel Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
Od 05/2017
Do 09/2017