Šířka pokládky:

- s nástavci
- s lištou

3 000 - 6 000 mm

9 500 mm
12 500 mm
Kapacita pokládky: 1 100 t/h
Výkon motoru: 182 kW
Provozní hmotnost: 21 900 kg
 

 

 

2000 znaků zbývá