Parametry stroje: Odrazový drtič o výkonu až 350 t/h s dieselelektrickým pohonem.

Drtí materiály středně až velmi tvrdé (až do 150 MPa - stavební odpad, asfalt, armovaný beton, cihelná suť a přírodní kámen).

Dovolené rozměry drceného materiálu jsou až 1 000 x 900 x 300 mm.

 

Můžete napsat ještě 2000 znaků