Společnost HERKUL a.s. realizuje v období 26.6.2020 – 30.4.2021 projekt „HERKUL a.s. - snížení prašnosti“, který je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu  Životní prostředí.

Realizací projektu dojde ke snížení emisí ze stacionárního zdroje podílejícího se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek.

Celkové způsobilé výdaje:  7 533 000 Kč

Dotace EU: 4 896 450 Kč (65 %)

Příspěvek příjemce podpory: 2 636 550 (35 %)

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: HERKUL a.s.