Společnost HERKUL a.s. realizuje v období 27.4.2018 – 29.2.2020 projekt „Výměna technologického zařízení na recyklaci stavebního odpadu - diesel pásové rypadlo CAT324“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Program:  Úspory energie III. výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013514

Předmětem projektu je nákup nového pásového rypadla, které nahradí stávající technologické zařízení, sloužící při recyklaci stavebního odpadu. Cílem je zajištění takových opatření, která povedou k úspoře konečné spotřeby energie.