Společnost HERKUL a.s. realizuje v období 27. 4. 2018 – 31.12.2019 projekt „Výměna technologického zařízení na recyklaci stavebního odpadu - diesel kolové rypadlo CAT950“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Program: Úspory energie III. výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013504

Předmětem projektu je nákup nového kolového rypadla, které nahradí stávající technologické zařízení, sloužící při recyklaci stavebního odpadu. Cílem je zajištění takových opatření, která povedou k úspoře konečné spotřeby energie.