Společnost HERKUL a.s. realizuje v období 16. 10. 2017 – 31. 5. 2019 projekt FVE HERKUL, který je spolufinancován Evropskou unií.

Program: Úspory energie I. výzva - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011706

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny ve skladovacím a výrobním areálu společnosti v Obrnicích.