Společnost HERKUL a.s. se ve své stavební činnosti zabývá především dopravními a pozemními stavbami. Tato činnost je podpořena vlastní projekční činností, autodopravou, rozsáhlým strojovým parkem, vlastní obalovnou, betonárnou a recyklační plochou.

Tato transakce zcela zapadá do rámce strategie nového vlastnníka. Společnost AVE takto nově ovládne významného hráče na poli stavebních prací s obratem okolo jedné miliardy korun, který je v současné době předním dodavatelem liniových staveb, především v Ústeckém a Středočeském kraji. „Přivítáme tak do našeho týmu 300 nových zaměstnanců. Našim zákazníkům budeme nově moci nabídnout služby spojené nejen s provozem, ale i s komplexní výstavbou dopravní infrastruktury.“ Vysvětluje transakci jednatel skupiny AVE Ing. Aleš Hampl MBA.

Společnost AVE je jednou z největších společností na trhu v oblasti odpadového hospodářství, komunálních služeb, sanací ekologických zátěží, demolic, údržby a výstavby komunikací. AVE má přes 2000 zaměstnanců a obsluhuje přes 2 000 000 obyvatel. Své služby nabízí po celé České republice již od roku 1993.

www.ave.cz