Ve čtvrtek 27. 10. 2022 byl zprovozněn první úsek dálnice ve směru Louny – Praha. 6130 metrů dlouhý levý pás dálnice je součástí projektu zkapacitnění současné silnice I/7 do podoby dálnice II. třídy, který byl zahájen v srpnu 2020 a jehož zhotovitelem je konsorcium společností Eurovia CS a.s. a Herkul a.s.

Nově vybudovaný úsek zajistí nejen dostatečnou kapacitu a vyšší bezpečnost provozu, ale také lepší dopravní obslužnost průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt či strategické průmyslové zóny Žatec – Triangle. Nyní se pracovníci obou společností přesunou přímo na stávající silnici I/7, kterou přebudují do podoby pravého pásu dálnice. Zprovoznění hotového úseku je plánováno na rok 2023.

Zde se můžete podívat na video: Herkul - dokončení I. úseku dálnice