Vážení obchodní přátelé,

dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které bylo volně implementováno do právního řádu České republiky zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů). Tímto nařízením se budeme při nakládání s osobními údaji nadále řídit. V souladu s terminologií tohoto nařízení jsme tzv. správcem.
Bližší informace naleznete zde.