Vážení obchodní přátelé,

na základě usnesení valné hromady společnosti HERKUL a.s., dochází ke dni 29. 08. 2016 ke změně sídla společnosti.
Provedení změn v obchodním rejstříku probíhá podle zákonných lhůt.
Nové sídlo společnosti HERKUL a.s. se nachází na adrese Obrnice 228, PSČ 435 21, Obrnice.
Ostatní údaje zůstávají beze změn.

Další kontaktní a identifikační informace naleznete zde.